دانلود پی دی اف کتاب Policy Capacity and Governance : Assessing Governmental Competences and Capabilities in Theory and Practice

[ad_1]

این کتاب ، همانطور که در مرزهای تحقیق در مطالعات سیاست معاصر در معرض دید قرار گرفته است ، بینش منحصر به فردی در مورد نقش ظرفیت سیاست در تدوین سیاست و تغییر سیاست ارائه می دهد. این کتاب به صورت تئوری و عملی در یک سری کلاسهای مربوط به ظرفیت سیاستگذاری ساختار یافته است ، و هر یک از آنها به جنبه خاصی از ظرفیت سیاستگذاری و تأثیر آن بر سیاستگذاری ، تصمیم گیری ، اجرا و ارزیابی می پردازند. علاوه بر کمک مهم به مجموعه ادبیات رویکردهای نظری تحقیق درباره نقش صلاحیت در سیاستگذاری ، همچنین از طریق مطالعات موردی مختلف ملی و منطقه ای ، نمونه های عملی کاربرد این روش ها را ارائه می دهد. این کتاب با مشارکت نویسندگان شاغل در طیف گسترده ای از رشته ها ، موضوعات مختلف ، چندین کلیات و سازگاری را در رابطه با مطالعه ظرفیت سیاست گذاری و سیاست گذاری بررسی می کند. این کار جذابیت بین رشته ای دارد و دانشمندان را در زمینه هایی مانند جغرافیا تا ارتباطات ، بهداشت ، مددکاری اجتماعی و علوم سیاسی و سایر مواردی که به سیاست های عمومی علاقه مند هستند ، درگیر می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Policy Capacity and Governance : Assessing Governmental Competences and Capabilities in Theory and Practice