دانلود پی دی اف کتاب Piezoelectric Vibration Energy Harvesting : Modeling & Experiments

[ad_1]

اثر اتصال الکترومکانیکی ارائه شده توسط برداشت انرژی پیزوالکتریک انرژی (PVEH) چالش های جدی مدل سازی را ارائه می دهد. این کتاب مدل سازی دقیق ریاضی و تکنیک های آزمایشی برای طراحی و اعتبار سنجی دستگاه های جذب کننده ارتعاش PVEH با عملکرد دوگانه را به عنوان راه حلی برای کاهش ارتعاش و به حداکثر رساندن بازده عملیاتی ارائه می دهد. این شامل اعتبار آزمایشی عمیق مدل پرتو PVEH بر اساس روش تجزیه و تحلیل مودال تحلیلی (AMAM) است ، که بار الکتریکی را مشخص می کند که حداکثر توان را کاهش می دهد و حداکثر میرایی الکتریکی را ایجاد می کند. تجزیه و تحلیل دقیق نویسنده برای محققانی که در زمینه به سرعت در حال ظهور جمع آوری انرژی مبتنی بر ارتعاش کار می کنند و همچنین برای دانشجویانی که در مورد دستگاه های الکتریکی ، سنسورهای پیزوالکتریک و محرک ها و مهندسی کنترل ارتعاشات تحقیق می کنند ، مفید خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Piezoelectric Vibration Energy Harvesting : Modeling & Experiments