دانلود پی دی اف کتاب Phenomenology in Adaptation Planning : An Empirical Study of Flood-affected People in Kampung Muara Baru Jakarta

[ad_1]

این کتاب دانش برنامه ریزی را بررسی می کند که می تواند ناشی از تجارب فقیرنشینان شهری باشد ، گروهی که اغلب تحت تأثیر سیل قرار دارند. علاوه بر این ، رابطه بین برنامه ریزی سازگاری از طریق تجزیه و تحلیل زندگی و جامعه شناسی دانش ، که نقشی اساسی در تعیین مسیر سازگاری برای فقرای شهری دارند ، بررسی می شود. این کتاب داده های تجربی را برای ترجمه تئوری برنامه ریزی خود بازتابی به متن عملی گرد آورده است ، برنامه ریزی جامعه را بررسی می کند و گفتمان سازگاری شهری را غنی می کند. سرانجام ، این یک مدل برنامه ریزی سازگاری را ارائه می دهد که ممکن است به نفع دانشگاهیان ، پزشکان و سیاست گذاران باشد که مایل به ارائه برنامه های پذیرفته شده اجتماعی تر هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Phenomenology in Adaptation Planning : An Empirical Study of Flood-affected People in Kampung Muara Baru Jakarta