دانلود پی دی اف کتاب Personal Narratives, Peripheral Theatres: Essays on the Great War (1914–18) :

[ad_1]

این کتاب مجموعه مقالاتی در مورد جنبه های فراموش شده جنگ بزرگ است. روی آوردن به مطالعات مختلف در مورد جنبه های مختلف جنگ شروع می شود به پرسیدن اینکه واقعاً “عالی” در مورد آن چیست. اینها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند. اول ، روایت های شخصی و ظریف که مستقیماً به تجربه جنگ می پردازند ، غالباً از علاقه معاصر به خاطرات و تاریخ شفاهی سرچشمه می گیرد. همین روایت ها ضمن ارائه صحنه ای از فرسودگی و ناتوانی در موقعیت های نزدیک و شخصی بین این دو ، به تأثیرات جنگ بر روی گروه های کم نظیر کودک و حیوان مانند هیرارتو می پردازد. ثانیاً ، نویسندگان تأثیر جنگ را در سالن های تئاتر در طول جنگ می بینند ، که اغلب در تأملات درباره مبارزان اصلی اروپایی باقی مانده و بنابراین بخشی از شمایل نگاری منظم سنگرها در مکانهایی مانند دانمارک ، کانادا ، هند ، شام نیست. ، یونان و آفریقای شرقی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Personal Narratives, Peripheral Theatres: Essays on the Great War (1914–18) :