دانلود پی دی اف کتاب Personal Flourishing in Organizations :

[ad_1]

این کتاب بینش های مهمی را که روانشناسی و فلسفه موجب شکوفایی افراد در سازمان ها می شود و پتانسیلی را که افراد می توانند از نظر رشد شخصی ، عملکرد ، دستیابی به هدف و کار گروهی کسب کنند ، بررسی می کند. بخش اول کتاب ، چارچوبی کلاسیک در معنای خوشبختی و زندگی را ایجاد می کند و مرحله ای را فراهم می کند که در آن جنبه های مهم سازمان نهادی و هماهنگی آن با اخلاق مورد توجه قرار می گیرد. اهمیت ذهن آگاهی در ایجاد اصول اخلاقی نهادی ، روان بودن و یک محیط کار مشارکتی که باعث خودکوفائی می شود و عملکرد را ارتقا می بخشد ، سپس در بینشهای روانشناسی معاصر به طور عمیق بررسی می شود. سرانجام ، روشهای عینی ارتقا flour شکوفایی شخصی در درون سازمانها مورد بحث قرار گرفته است. در اینجا ، خواننده اثر مربیگری را در ارتقا development رشد شخصی و دستیابی به هدف ، و همچنین بحث تحریک کننده روابط متقابل بین تیم سازی ، کیفیت ها و شکوفایی شخصی را ارزیابی می کند. این کتاب مورد توجه طیف گسترده ای از متخصصان و دانشگاهیان در زمینه های روانشناسی و تجارت قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Personal Flourishing in Organizations :