دانلود پی دی اف کتاب Performance Management Success : A Best Practices and Implementation Guide for Leaders and Managers of All Organizations

[ad_1]

این کتاب چارچوبی پویا در اختیار مدیران ، رهبران و پزشکان قرار می دهد که بسیاری از متغیرهای مرتبط با مدیریت عملکرد را که می توانند در سازمان ها و صنایع در سراسر جهان استفاده شوند ، ترکیب می کند. این کتاب بر اساس شواهد و تجربیات تجربی ، درک انتقادی از ارتباط متقابل فرهنگ سازمانی با برنامه ریزی و اجرای فرآیند مدیریت عملکرد (PMP) را ارائه می دهد. عناصر چارچوب از یک سطح کلان و با اعتماد به نفس و واقع گرایی مبتنی بر مطالعات موفقیت آمیز به تعادل رسیده اند ، و این کتاب را به یک منبع آموزشی ، آموزشی و توسعه ارزشمند برای رهبران و مدیران در تمام سطوح تبدیل کرده است. موضوع عملکرد در سازمان ها مانند آب و هوا است. همه دوست دارند در این مورد صحبت کنند ، اما تعداد کمی از مردم می فهمند که واقعاً چه اتفاقی می افتد؟ یا می فهمید چرا؟ افراد و سازمانها در هنگام توجه به عملکرد تفاوت ندارند ، صرف نظر از سطح عملکرد: در کل افراد ، تیم ، واحد یا سازمان. تیم ها و سازمان ها غالباً نه تنها فرصت های بهبود عملکرد را از دست می دهند بلکه اهرم ها و عملکرد بالا را حفظ می کنند. عملکرد سازمانی ، فرهنگ سازمانی و موفقیت سازمانی بهم پیوسته اند و باید یکدیگر را تقویت کنند. این را می توان از طریق یک فرایند مدیریت عملکرد موثر (PMP) به دست آورد ، که در چندین سطح در موسسات مستقر ، کار می کند و انجام می شود. این کتاب به سازمان ها و م institutionsسسات کمک می کند تا عناصر نظر را شناسایی کرده و همچنین با برخی تغییرات الگویی که برای PMP موفق اعمال می شود ، به موفقیت در مدیریت عملکرد دست یابند. این کتاب با استفاده از ابزارهای مرجع منابع عملی برای استفاده فوری و کاربردی ، برای رهبران ، مدیران ، دانش پژوهان ، دانشجویان و سیاست گذاران در مدیریت ، رهبری و فرهنگ سازمانی مفید است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Performance Management Success : A Best Practices and Implementation Guide for Leaders and Managers of All Organizations