دانلود پی دی اف کتاب Peace and Resistance in Youth Cultures : Reading the Politics of Peacebuilding from Harry Potter to The Hunger Games

[ad_1]

این کتاب توجیهی برای روشهای خواندن فرهنگ عامه برای صلح ارائه می دهد. این استدلال استدلال می کند که ما می توانیم از طریق بررسی انقلابیون جوان فرهنگ عامه و پیامدهای آنها – از تفاسیر دیجیتالی و پلاستیکی تا تجسم زندگی در مبارزات محلی برای عدالت ، نظریه و عمل صلح را بهبود بخشیم. این مطالعه بینشهایی را از مطالعات پس از ساختاری ، پس از استعمار ، فمینیسم ، جوانان و مطالعه صلح و درگیری برای تجزیه و تحلیل مضامین ادبی ، کاربردهای سیاسی و مفاهیم فرهنگی دو مجموعه کتاب موفق – هری پاتر و بازی های گرسنگی – پیگیری نحوه این اقدامات به اقدامات سیاسی بصری ، از جمله حمایت از عدالت اجتماعی و تبلیغات دولتی در جنگ علیه تروریسم تبدیل شده است. فرهنگ های پاپ به حفظ سلسله مراتب جهانی نابرابری تولید و مصرف و خشونت ساختاری کمک می کنند ، اما همچنین می توانند از طریق مشارکت با مردم ارتباط برقرار کنند. از جمله فصل هایی در مورد فعالیت طرفداران ، داستان های هواداری ، بازداشتگاه خلیج گوانتانامو ، جوانان به عنوان یک سازه خلاق در IR و تجارت و تجارت و فرصت های گردشگری مرتبط با بازی های گرسنگی ، این کتاب استدلال می کند که فرهنگ پاپ جوانان محور به طور جدی از طریق گرفتن از ، ما می توانیم بهتر درک ، گفتگو و مذاکره درباره فضاهای محلی ، جهانی و بین المللی که در آن معانی و رفتارهای صلح شناخته شده ، مذاکره ، رمزگذاری و مختل شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Peace and Resistance in Youth Cultures : Reading the Politics of Peacebuilding from Harry Potter to The Hunger Games