دانلود پی دی اف کتاب Pathways to a Sustainable Economy : Bridging the Gap between Paris Climate Change Commitments and Net Zero Emissions

[ad_1]

تمرکز این حجم ویرایش شده شناسایی چالش های پیش روی سازمان ها در دستیابی به انتشار صفر گاز گلخانه ای و اقتصاد انرژی جدید تا سال 2050 و جستجوی راه حل هایی برای امکان انتقال به آینده انتشار صفر از بخشهای مختلف اقتصاد است. تحقیق ارائه شده در اینجا با بیان مقدماتی در مورد توسعه و پایداری به سه قسمت تقسیم شده است. بخش اول بحث استراتژی های اقتصاد پایدار تحت هدف انتشار صفر است. بخش دوم شامل مطالعات موردی خاص صنعت با تمرکز بر ساخت و ساز و فعالیت های مرتبط است. بخش سوم به مطالعات موردی ویژه کشورها از منطقه آسیا و اقیانوسیه اختصاص دارد. در هر فصل به یک یا چند مورد از موارد زیر پرداخته شده است: ارتقا res تاب آوری ، کاهش ، انطباق و / یا انعطاف پذیری در برابر تغییرات آب و هوا به عنوان بخشی از دستیابی به اقتصاد پایدار. این جلوه ماهیتی چند رشته ای دارد و از موضوعات مختلفی در علوم اجتماعی ، تجارت ، محیط زیست و سیاست استفاده می کند و مورد توجه آژانس های توسعه ملل متحد ، م institutionsسسات آموزشی ، سیاست گذاران دولت ، سازمان های غیردولتی و رهبران تجارت خواهد بود

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Pathways to a Sustainable Economy : Bridging the Gap between Paris Climate Change Commitments and Net Zero Emissions