دانلود پی دی اف کتاب Participant Empowerment Through Photo-elicitation in Ethnographic Education Research : New Perspectives and Approaches

[ad_1]

این جلد از طریق مطالعه توسط محققی که در حال حاضر از آنها استفاده می کند ، دانشمندان و دانشجویان را در جریان فرایندها ، چالش ها و مزایای استفاده از روش های عکس در کار مردم نگاری خود قرار می دهد. این مطالعات هر دو نمونه بورس تحصیلی مثال زدنی است و به عنوان آموزش روشها و روشهای استفاده از این روش شخصی ، حتی صمیمی است. از این هشت نویسنده خواسته شد که مطالعات خود را که با دقت کامل پر شده ، مجدداً باز کنند ، روش ها و نتیجه گیری ها را جمع آوری کنند و در مورد مطالب تأمل کنند. مانند جستجوی آلبوم های عکس قدیمی ، این مقاله های تأمل برانگیز به ما امکان گفتگوهای جدید با مخاطبان مختلف را می دهد. هر فصل دارای بخشهایی است که مسئله تحقیق را به طور نافذی توضیح می دهد ، توضیح می دهد که چرا از روشهای عکس برای مطالعه استفاده شده است ، روش روشن و منعکس شده است ، خلاصه یافته ها و سپس توانمندسازی شرکت کنندگان از طریق روش بررسی می شود. این ساختار منحصر به فرد به طور خاص برای استفاده در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری طراحی شده است و محققان به دنبال روش های جدید یا تقویت کار موجود خود هستند. ویراستاران و نویسندگان بر این باورند که استفاده از روش های عکس می تواند به شرکت کنندگان قدرت دهد تا بخشی از فرایند تحقیق باشند. هر نویسنده از عکسهایی با همان هدف استفاده می کند. معنای شرکت کنندگان ایجاد علم دقیق است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Participant Empowerment Through Photo-elicitation in Ethnographic Education Research : New Perspectives and Approaches