دانلود پی دی اف کتاب Paradigms in Pollution Prevention :

[ad_1]

این کتاب با مجموعه ای از فصل های آموزنده و توصیفی ، مطلبی است که باید برای دانشمندان محیط زیست ، سم شناسان محیط زیست و افراد از حوزه های متحد مطالعه شود. تحقیق ارائه شده در اینجا و نتایج آن بر رویکردهای پیشگیری از آلودگی ، فن آوری های پاک و کاهش مصرف سمی تمرکز دارد که پتانسیل از بین بردن مواجهه کارگران با خطرات بهداشتی را دارد. و اکوسیستم های سالم و پایداری ایجاد می کند. خوانندگان راه هایی را برای ادغام پیشگیری در طراحی فرایندهای صنعتی کشف می کنند که ضمن ارتقا the رقابت صنایع ، به از بین بردن تأثیرات زیست محیطی مضر کمک می کند. مسائلی مانند عوامل کنترل بیولوژیکی برای کشاورزی پایدار شهری ، آب سالم و سلامت خاک ؛ رتبه بندی بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن و زایلن (BTEX) در رابطه با مدیریت پسماند و استفاده در صنایع فرآوری مواد غذایی و تشکیل ازن در این کتاب آمده است. توجه ویژه ای به موضوعات متقابل مرتبط با گرم شدن کره زمین و استفاده از ارگانیسم های مهندسی شده ژنتیکی (GEMs) برای مقابله با آلودگی در محیط های شدید داده می شود. نویسندگان از طریق تجزیه و تحلیل انتقادی ارائه شده در اینجا محققان را دعوت کرده و راه های آینده را برای تحقیقات بیشتر پیشنهاد می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Paradigms in Pollution Prevention :