دانلود پی دی اف کتاب Paradigm Shift in Urban Mobility : Towards Factor 10 of Automobility

[ad_1]

توماش جاناز نشان داده است که فناوری های دیجیتال و مفاهیم جدید تحرک می توانند با ضریب 10 باعث تخلیه خودرو در مناطق شهری شوند. این کتاب دارای دو مورد موردی روشن از چنین مفاهیم تحرک دیجیتال است: هر دو مورد توسط SAP و smexx. نویسنده شش نمونه اولیه از مدل تجاری را برای “خدمات اتومبیل مشترک” ارائه داده است. Janasaz همچنین “سواد تحول گرا” را برای طراحی سیستم های تحرک پایدار شهری در آینده معرفی می کند. نویسنده با ارائه پرونده شهر بازل (سوئیس) ، الگوی سیاسی-اجتماعی تحرک شهری را شرح می دهد. وی چارچوب “یکپارچه سازی پایدار تحرک شهری” را برای توضیح چگونگی غلبه بر وابستگی اتومبیل در شهرها پیشنهاد می کند. محتوای جدید مفاهیم تحرک انتصاب فن آوری های دیجیتال وسیله نقلیه مداخلات سیاست های تجاری برای تحرک پایدار JetGroupscheaters در زمینه های مدیریت نوآوری ، پایداری و سیستم های حمل و نقل شهری آینده کار می کند. Tomas Janasz یک مشاور تجاری برای نوآوری و تحول دیجیتال در یک شرکت نرم افزاری چند ملیتی آلمان در زمینه های تحرک شهری ، صنعت خودرو ، فناوری دیجیتال و مدل های تجاری است. تمرکز وی بر روی مدل تجارت دیجیتال برای اینترنت اشیا with است که علاقه اصلی آن در طراحی سیستم های کارآمد تحرک شهری است. ویراستاران استاد سری کتاب در سیستم های اطلاعاتی و مهندسی تجارت دکتر اولریکه بومل ، پروفسور دکتر توسط جان گوم ویرایش شده است. بروک و پروک دکتر. راینهارد یونگ

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Paradigm Shift in Urban Mobility : Towards Factor 10 of Automobility