دانلود پی دی اف کتاب Palliative Care in Pediatric Oncology :

[ad_1]

این کتاب درسی اولین کتابی است که به رویکرد جامع مراقبت های بین رشته ای با هدف افزایش تجربه بیماری در کودکان و خانواده های آنها مبتلا به سرطان پرداخته است. مباحث مطرح شده اپیدمیولوژی سرطان کودکان ، از جمله ابعاد جسمی ، عاطفی ، اجتماعی و معنوی است. نقش تیم بین رشته ای ؛ ارتباطات و برنامه ریزی مراقبت های قبلی پیشگیری و مدیریت علائم ؛ مراقبت در پایان زندگی ؛ مراقبت از سوگ خانواده و رویکردهایی برای کاهش پریشانی پزشک. نویسندگان مقاله متخصص واقعی هستند و براساس بالاترین شواهد موجود در این زمینه راهنمایی می کنند. این کتاب نه تنها از نظر بین رشته ای ، بلکه از دیدگاه بین المللی نیز برخوردار است. این درخواست در سطح جهانی برای کلیه پزشکان مراقبت از کودکان مبتلا به سرطان از جمله پزشکان ، پرستاران ، روانپزشکان و سایر افراد مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Palliative Care in Pediatric Oncology :