دانلود پی دی اف کتاب Overconfidence in SMEs : Conceptualisations, Domains and Applications

[ad_1]

این کتاب مروری بر نقش اعتماد به نفس بیش از حد در شرکت های کوچک را نشان می دهد و نحوه تصمیم گیری های مغرضانه و تصمیم گیری را می تواند بر عملکرد تجاری تأثیر بگذارد. هرگاه ساخت و ساز با اعتماد به نفس بیش از حد به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته است ، هنوز هیچ بررسی سیستماتیک از نقش آن در SME ها صورت نگرفته است. با بررسی تصمیمات اتخاذ شده توسط کارآفرینان ، این مطالعه راه حل های روشنی در مورد چگونگی بهبود دقت تجاری ، کاهش سرمایه گذاری های مضر و جلوگیری از ورشکستگی ارائه می دهد. با ارائه تجزیه و تحلیل تجربی از اعتماد به نفس بیش از حد در صنعت ورزش ، این کتاب جدید نه تنها مورد توجه کارآفرینان کارآفرینی و بنگاه های کوچک ، بلکه مدیران ورزشی نیز خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Overconfidence in SMEs : Conceptualisations, Domains and Applications