دانلود پی دی اف کتاب Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States :

[ad_1]

این کتاب تحت مجوز CC BY 4.0 دسترسی آزاد دارد. این مجموعه ویرایش شده تحلیلی جامع از تفاوت ها و شباهت های بین طرح های کمک حقوقی مدنی در کشورهای اسکاندیناوی را ارائه می دهد ، و بر تغییرات اخیر کمک حقوقی در کشورهای رفاهی مربوطه تأکید می کند. بر اساس مطالعات عمیق نروژ ، سوئد ، فنلاند ، دانمارک و ایسلند ، نویسندگان این موارد را با کمک حقوقی در اروپا و ایالات متحده مقایسه می کنند تا ببینند آیا یک مدل منحصر به فرد و منحصر به فرد اسکاندیناوی وجود دارد. از نظر کمک حقوقی نوردیک در رابطه با ایدئولوژی رفاه و حقوق بشر ، همرسلف و هالورسن رونینگ معتقدند که نقص در دولت رفاه وجود دارد و اینکه چگونه کمک حقوقی بر شهروندان محروم تأثیر می گذارد. با فرض اینکه هر پنج کشور دارای طرح های کمک حقوقی بسیار متفاوتی هستند ، نویسندگان یک روند کلی مهم را کشف می کنند: ارائه خدمات رفاهی به کشور رفاه ، بازارها و بخش سوم به سرعت از طریق سازمان های عضویت و سازمان های کوچک داوطلبانه Huh. این کتاب متنی روشمند و دلسوزانه ، مورد توجه ویژه دانش پژوهان و دانشجویان دادگستری کیفری ، دولت رفاه و سیستم کمک های حقوقی قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States :