دانلود پی دی اف کتاب Organizing Patient Safety : Failsafe Fantasies and Pragmatic Practices

[ad_1]

این کتاب پیامدهای سازمانی مشغله های اخیر بین المللی با مدیریت ایمنی بیمار در کلینیک را بررسی می کند. برنامه ایمنی بیمار مبتنی بر فرضیات مربوط به طراحی ایمن سیستم ، از بین بردن خطر و آسیب پذیری انسان ، مشکلات جدید و خطرات ایمنی را در عمل بالینی با بی ارزش کردن اشکال عملی منطق و پیشنهادات ایمنی آموزش دیده از پزشکان ارائه می دهد. Pedersen با ایجاد موضع عملی و موقعیتی بیشتر در مورد ایمنی بیمار ، واژگان جایگزینی را ارائه می دهد که توجه افراد را به اهمیت رفتار ، عادت ها و یادگیری مبتنی بر تجربه در ارائه مراقبت های ایمن جلب می کند. این کتاب ابتکاری مورد توجه بسیاری از دانشمندان و دست اندرکاران سازمان و مطالعات ریسک ، مطالعات بهداشت ، علوم و فناوری و علوم اجتماعی و پزشکی گسترده تر خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Organizing Patient Safety : Failsafe Fantasies and Pragmatic Practices