دانلود پی دی اف کتاب Organizational Behaviour and Human Resource Management : A Guide to a Specialized MBA Course

[ad_1]

این کتاب بر منابع انسانی استراتژیک و عملیاتی متمرکز است ، و یک برنامه درسی اصلی از موضوعاتی را که معمولاً در رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ، به ویژه در برنامه MBA ارائه می شود ، در اختیار خوانندگان قرار می دهد. مباحث پوشش داده شده را می توان در موقعیت های مختلف تجاری در دنیای واقعی استفاده کرد. هدف این کتاب کمک به رشد و توسعه افراد در اقتصاد رقابتی و جهانی با درج آخرین تحولات در زمینه مدیریت منابع انسانی است. این کتاب سیاست ها و شیوه های فعلی HRM را به همراه اقدامات و اصول ابتکاری شرح می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Organizational Behaviour and Human Resource Management : A Guide to a Specialized MBA Course