دانلود پی دی اف کتاب Oracle Business Intelligence with Machine Learning : Artificial Intelligence Techniques in OBIEE for Actionable BI

[ad_1]

از یادگیری ماشینی و Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) به عنوان یک راه حل جامع BI استفاده کنید. این کتاب برای توضیح مراحل اصلی استفاده از م componentsلفه های هوش مصنوعی موجود برای اجرای موفقیت آمیز OBIEE ، رویکرد کی ، چرا و چگونگی روش را دنبال می کند. هوش تجاری Oracle با یادگیری ماشین شامل فن آوری های مختلفی از جمله یادگیری ماشین برای Oracle OBEE ، R Enterprise ، Spatial Maps و تجسم پیشرفته و تجزیه و تحلیل است. محتوای یادگیری ماشین بر نمایش یادگیری داده های ورودی مناسب برای یک مسئله پیش بینی متمرکز است. این کتاب بر جنبه های عملی پیاده سازی راه حل های یادگیری ماشین با استفاده از اکوسیستم غنی Oracle BI تمرکز دارد. هدف اصلی این کتاب این است که با معرفی شما به یادگیری ماشینی با OBIEE ، شکاف بین پیشرفته ترین دانشگاه ها و صنعت پیشرو را از بین ببرد. خواهید دید: به یادگیری ماشین در OBIEE ، مبانی یادگیری ماشین و چگونگی ارتباط آن با BI و Advanced Analytics مراجعه کنید ، با معرفی Oracle R Enterprise کشف ایده های عملی پیاده سازی یادگیری ماشین با OBIEE

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Oracle Business Intelligence with Machine Learning : Artificial Intelligence Techniques in OBIEE for Actionable BI