دانلود پی دی اف کتاب Optimal Control of Energy Resources for State Estimation Over Wireless Channels :

[ad_1]

این مختصر ایده ها و تکنیک های ارتباط بی سیم را در مطالعه سیستم های ارتباطی شبکه معرفی می کند. این مسئله بر روی مشکلات برآورد وضعیت متمرکز است که در آن اندازه گیری های حسگر (یا مقادیر مرتبط) از طریق یک اتصال بی سیم به یک ناظر مرکزی منتقل می شوند. تکنیک های ارتباط بی سیم برای مدیریت منابع انرژی برای بهبود عملکرد برآوردگر هنگامی که انتقال از طریق پیوندهای قطره ای رخ می دهد ، به صراحت با استفاده از انرژی در فیلتر کردن و کنترل کالمان ، استفاده می شود. کنترل با استفاده از تقریب کوتاه امکان کاهش محافظه کاری در طراحی را فراهم می کند. این خلاصه نشان می دهد که چگونه باتری های قابل شارژ مبتنی بر انرژی یا دستگاه های ذخیره سازی می توانند مزایای قابل توجهی را در استقرار سنسورهای بی سیم در مقیاس بزرگ و شبکه های محرک فراهم کنند تا به آنها اجازه دهد از عملکرد منفی هزینه تعویض باتری جلوگیری کنند و عملکرد پایدار داشته باشند. متعجب. در مقایسه با تحقیق در مورد برداشت انرژی متمرکز بر تخصیص منابع در مقیاس بزرگ برای طراحی سیستم های ارتباطی بی سیم ، این تخمین کوتاه تر برآورد شده مانند به حداقل رساندن کوواریانس خطای برآورد انتظار می رود. مشکلات کنترل توان حاصل اغلب مشکلات کنترل تصادفی هستند که پویایی سیستم و کانال را در نظر می گیرند. نویسندگان نحوه طراحی و حل چنین مشکلات طراحی را با استفاده از تکنیک های برنامه نویسی پویا نشان می دهند. دانشجویان مقطع کارشناسی که در حال مطالعه شبکه ها و سیستم های کنترل هستند ، این مختصر را به عنوان منبع مفیدی از ایده های جدید و رویکردهای تحقیقاتی درمی یابند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Optimal Control of Energy Resources for State Estimation Over Wireless Channels :