دانلود پی دی اف کتاب Opposition Vanishing : The Australian Labor Party and the Crisis in Elite Politics

[ad_1]

این کتاب ضمن توضیح برخی تفاوتهای شدید در رفتار سیاسی از طریق یک مطالعه موردی متمرکز ، که به طور سیستماتیک در جهت گیریهای سیاسی و سیاسی حزب کارگر استرالیا است ، درک عمومی از رفتار سیاسی حزب را زیر سوال می برد؟ در دوره های انتخابی؟ خارج از دفتر در سطح فدرال: 1967–72 ، 1975–83 و 1996–2001. چرا برخی از مخالفان در انتخابات با طیف گسترده ای از سیاستهای دقیق رقابت می کنند ، بسیاری از آنها با رویکرد دولت در آن زمان مغایرت دارند ، در حالی که برخی دیگر به عنوان “تنبل سیاست” و فرصت طلب مورد انتقاد قرار می گیرند ، می تواند برای دولت مناسب باشد. روز؟ چرا برخی مخالفت ها به راست متمایل می شوند ، در حالی که برخی دیگر به چپ متمایل هستند؟ هر یک از این دوره ها ، به نوع خود ، در تاریخ حزب مهم بوده و هر یک س questionsالات مهمی را در مورد رفتار مخالفت مطرح می کند. این کتاب به بررسی عواملی می پردازد که جهت کلی آنها را در دوره مخالفت تغییر داده است ، از جمله اینکه آیا این هدف برای تأکید بر برنامه هایی است که به طور سنتی با دموکراسی های اجتماعی مرتبط هستند ، مانند آن بازنشستگی ، حمایت از بیکاری و بهداشت عمومی ، سرمایه گذاری در آموزش. زیرساخت ها و شرکت های دولتی و همچنین سیاست هایی با هدف کاهش استثمار کارگران. در هر دوره از مخالفت های بررسی شده ، استدلال می شود که چرا کارگر در یک مسیر خاص رفته است و این دوره در مقایسه با دوره های دیگر بررسی شده است. یافته های این کتاب با تجزیه و تحلیل کلیات گردآوری شد: آنها چقدر برای درک رفتار سایر احزاب در سایر نقاط جهان مناسب هستند؟ احزاب سوسیال دموکراتیک مانند ALP به کجا می روند؟ آیا مخالفت نهادی در جهان غرب است؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Opposition Vanishing : The Australian Labor Party and the Crisis in Elite Politics