دانلود پی دی اف کتاب One Hundred Years of Zoning and the Future of Cities :

[ad_1]

این کتاب در مورد اصول اصلی منطقه بندی و برنامه ریزی شهر طی یکصد سال گذشته و درسی که می توان برای آینده شهرها آموخت ، تجدید نظر می کند. این کتاب با ارائه روش های متنوع و رشته های دانشگاهی ، گردهم آوردن مشارکت محققان برجسته ، س questionsالات اصلی در مورد عملکرد شهرها و اهداف پیش بینی شده از طریق منطقه بندی و برنامه ریزی را بررسی می کند. این روند افزایش شهرنشینی و رشد شهرهای بزرگ را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نظر می گیرد. تغییر مفاهیم مربوط به نقش منطقه بندی استفاده مخلوط و تراکم ؛ سیاست های جدید در زمینه منطقه بندی فراگیر برای تسهیل عدالت شهری و تحرک اجتماعی ؛ و تأثیرات ماکرو پدیده های کنونی مانند مهاجرت گسترده و جهانی شدن بر تغییر چشم انداز شهرها. دوازده فصل کتاب به چهار قسمت تقسیم شده است ، که هر بخش جنبه های مختلف منطقه بندی و برنامه ریزی را با ترکیب مشاهدات عمیق مطالعات موردی متنوع از آمریکای شمالی و اروپا تا خاورمیانه و تجزیه و تحلیل نظری با اقتصادهای در حال توسعه بیان می کند. قسمت اول تجزیه و تحلیل انتقادی از گزارش سنتی منطقه بندی را به عنوان یک فرم از بالا به پایین تنظیم کاربری زمین با شروع NYC Code 1916 ارائه می دهد. قسمت دوم بررسی می کند که چگونه مفاهیم معاصر منطقه بندی ، چه اصلی و چه رویه ای ، بر محیط ساخته شده در شهرهای امروزی تأثیر می گذارند. بخش III ، در مقایسه با اثرات نظارتی و بازار توافق نامه های بین ایالتی بر سرمایه گذاری در املاک و مستغلات ، مبانی اقتصادی منطقه بندی و سیاست های شهری را در زمینه بازارهای داخلی دوباره نشان می دهد. بخش چهارم اهداف عمده و در عین حال غالباً ضمنی اجتماعی و سیاسی را تحریک می کند که سیاست های منطقه بندی را در کشورهای مختلف پیش می برد. تمرکز این جلد مورد توجه محققان و علوم سیاسی ، اقتصاد ، حقوق ، برنامه ریزی ، پایداری ، جغرافیا ، جامعه شناسی و دانشجویان در رابطه بین سیاست منطقه بندی با اقتصاد ، سیاست ، شرایط اقتصادی اجتماعی و دامنه محلی به جهانی قرار خواهد گرفت. حکومت. معماری و همچنین سیاست گذاران و دست اندرکاران ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای انتقالی و نوظهور.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب One Hundred Years of Zoning and the Future of Cities :