دانلود پی دی اف کتاب Observing the Oceans in Real Time :

[ad_1]

این کتاب مشارکت متخصصان برجسته در زمینه ادغام فن آوری های جدید حسگر برای تولید مشاهدات بی سابقه فرآیندهای بیولوژیکی ، شیمیایی و فیزیکی همراه با دریا از سطح کلان تا خرد را فراهم می کند. مطالب رسمی کارشناسان در سراسر جهان اطلاعات دست اول را برای اقیانوس شناسان و محققانی که به دنبال راه حل برای مشکلات اندازه گیری هستند فراهم می کند. تکنیک های مشاهده اقیانوس طی سالها به سرعت پیشرفت کرده اند و این کتاب نیاز به یک مرور کلی از روند فعلی و آینده بین زمان واقعی و زمان واقعی را برطرف می کند. پیش از این ، سناریوهای موجود و آینده ابزارها و تکنیک های مشاهده اقیانوس ها روشن شده است. سپس این کتاب به سه نوع اقیانوس تقسیم می شود: سطح ، اقیانوس فوقانی و اعماق اقیانوس. به دنبال آن کیفیت داده ها و مدل سازی انجام می شود. این کتاب با ارائه خلاصه ای از روش ها و کاربردها ، اولین اطلاعات را برای اقیانوس شناسان و محققانی که به دنبال راه حل برای مشکلات اندازه گیری هستند ، ارائه می دهد. این کتاب همچنین برای دانشجویان سال آخر کارشناسی یا دانشجویان کارشناسی مهندسی اقیانوس ، اقیانوس شناسی و دانشجویان مختلف مهندسی دیگر (به عنوان مثال مکانیک ، عمران ، برق و مهندسی زیستی) مناسب در توسعه مهارت های خود برای اندازه گیری مدرن اقیانوس است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Observing the Oceans in Real Time :