دانلود پی دی اف کتاب Nonstationary Resonant Dynamics of Oscillatory Chains and Nanostructures :

[ad_1]

این کتاب رویکرد مشترک جدیدی را برای مطالعه انتقال انرژی رزونانس بر اساس مفهوم اخیر مسیرهای فاز محدود (LPT) برای ارائه کاربردهای رویکردهای مسائل غیرخطی حیاتی از حوزه های مختلف فیزیک و مکانیک ارائه می دهد. پیشنهاد می دهد. برای برجسته سازی تازگی و چشم اندازهای رویکرد توسعه یافته ، مفهوم LPT را در متن پدیده های پویا مربوط به مشکلات انتقال انرژی قرار می دهد و تئوری را برای بسیاری از مشکلات با اهمیت عملی اعمال می کند. این رویکرد به این نتیجه می رسد که آرایه های نوسانی غیرخطی و فرآیندهای کاملاً تشدید ناپذیری در ساختارهای نانو بین گروه های اسیلاتورها (حوزه های انسجام) با حداکثر تبادل انرژی ممکن یا انتقال حداکثر انرژی از یک منبع خارجی انرژی به زنجیره رخ می دهد. مسیرهای مربوط به این فرایندها به عنوان LPT شناخته می شوند. توسعه و استفاده از مفهوم LPT توسط این واقعیت ایجاد می شود که فرایندهای غیر ثابت در طیف گسترده ای از مدلهای فیزیکی بعدی محدود فراتر از الگوی معروف حالتهای غیر خطی نرمال (NNMs) است ، که کاملاً در حالت ثابت نیز توجیه می شود فرآیندهای یا فرآیندهای غیر ثابت. -آنالوگ های فرآیندهای غیر تشدید دقیقاً یا تقریباً توسط ترکیب حالت های نرمال غیر تشدید توصیف می شود. بنابراین ، نقش LPT در درک و تجزیه و تحلیل انتقال انرژی با رزونانس عمیق شبیه به نقش ENM برای فرآیندهای ثابت است. این کتاب منبع ارزشمندی برای مهندسان است که برای مقابله موثر با مشکلات بوجود آمده در زمینه کاربردهای مکانیکی و فیزیکی ، زمانی که مدل فیزیکی طبیعی کاملاً پیچیده است ، لازم است. در همان زمان ، تجزیه و تحلیل ریاضی به این معنی است که مورد توجه محققانی است که روی تئوری کار می کنند و تحقیقات عددی نوسانات غیر خطی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Nonstationary Resonant Dynamics of Oscillatory Chains and Nanostructures :