دانلود پی دی اف کتاب Nonregular Nanosystems : Theory and Applications

[ad_1]

این کتاب یک دید سیستماتیک از نانو پدیده در زمینه رسانه های متراکم تخریب شده با ویژگی های ناشی از میکرو نانوذرات از طریق مواد نانو / ذرات نانو از طریق رابط های فنی متعدد و با اثرات نانودینامیکی ضروری Maestosteras است. این خصوصیات را می توان در طرح های مختلف ، برای عملکرد سیستم های نانوکربن ، یعنی CNT ها ، GNR ها ، GNF ها ، نانوآرگل های مبتنی بر کربن ، نانو فوم ها و غیره مشاهده کرد ، جایی که این بی نظمی توسط نانوذرات سطح و اتصالات مختلف نانو مشخص می شود ، در نتیجه پیش بینی می شود و هر دو اثرات غیر قابل پیش بینی دارند. . با شروع با ساختارهای نانو و پایان دادن به سایر اشکال نانومتر کاربردی ، این اثرات ویژگی های بالقوه محصولات نانو و دستگاه های نانو مصرف کننده آینده را تعریف می کند. این کتاب تمام جنبه های ساختار نانو تک محور را که ناشی از خصوصیات اساسی اسپرینترونیک و تئوری های دستگاه های سه بعدی است ، از ساختار الکترونیکی ، نانو فیزیک سطح ، و اشکال کربن و آلوتروپیک ، مانند گرافن و فولرن ، از گسل را پوشش می دهد. سیستم های غیر نانو مورد توجه دانشجویان و متخصصان در زمینه های مختلف فناوری نانو و علوم نانو ، متخصصان نانو فیزیک سطح و شیمی نانو و همچنین مدیران درگیر در بازاریابی محصولات نانو و تحقیقات رفتار مصرف کننده خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Nonregular Nanosystems : Theory and Applications