دانلود پی دی اف کتاب Nonlinear Systems, Vol. 2 : Nonlinear Phenomena in Biology, Optics and Condensed Matter

[ad_1]

این کتاب مروری است بر جدیدترین پیشرفتهای علوم غیرخطی. این یک دیدگاه یکپارچه از خصوصیات غیر بحرانی در سیستم های مختلف را فراهم می کند و بسیاری از تحولات جدید را نشان می دهد. برخی از جلدهای 1 در تئوری ریاضیات و تکنیک های محاسباتی و چالش هایی که برای مطالعه علوم غیر خطی ضروری است ، تمرکز دارد ، این بخش دوم در بسیاری از موارد به هیجانات غیرعادی می پردازد. مزرعه این محرک ها می توانند به عنوان انرژی و ماده با ویژگی های بسیار متفاوت مانند برادران ، سالیتون ها ، گره ها یا کادون ها ترجمه و ترجمه شوند ، که در کتاب مورد بحث قرار گرفته است. آنها همچنین می توانند بار الکتریکی را حمل کنند ، در این صورت آنها به عنوان قطبخوان یا سولترون شناخته می شوند. تحریک غیرخطی می تواند عملکرد و ساختار زیست شناسی را تحت تأثیر قرار دهد ، به عنوان مثال ، تاشو پروتئین. در کریستال ها و سایر مواد متراکم ، آنها می توانند خواص حمل و نقل ، سینتیک واکنش را تغییر داده و با نقص ها برهم کنش کنند. همچنین در شبکه های الکتریکی ، آرایه های اتصال Josephson ، آرایه های هدایت موج ، بلورهای فوتونی و الیاف نوری کاربردهای مهندسی وجود دارد. تحریکات غیرخطی ذاتی تراکم بوز – اینشتین هستند ، و آن را به عنوان یک معیار عالی برای آزمایش خصوصیات آنها و ایجاد راهی برای اکتشافات آینده در فیزیک بنیادی در می آورند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Nonlinear Systems, Vol. 2 : Nonlinear Phenomena in Biology, Optics and Condensed Matter