دانلود پی دی اف کتاب Non-State Armed Actors in the Middle East : Geopolitics, Ideology, and Strategy

[ad_1]

این بخش با توجه ویژه به گروههای کرد ، شیعه و دولت اسلامی ماهیت و تغییر نقش گروههای مسلح غیر دولتی در خاورمیانه را بررسی می کند. برای درک ماهیت تغییر در فضای ژئوپلیتیک خاورمیانه ، بینش تجربی و تحلیلی جدیدی درباره تأثیر سه بازیگر اصلی یعنی شبه نظامیان داعش ، YPG و شیعه ارائه می دهد. با تجزیه و تحلیل منحصر به فرد دقیق و چند بعدی خود ، یافته های جدیدی در مورد تغییر زمینه های حاکمیت ، ژئوپلیتیک و ایدئولوژی ، به ویژه بعد از شورش عرب ، ارائه می دهد. به طور کلی این جلد به ویژه با بررسی ایدئولوژی ها و استراتژی های بازیگران جدید مسلح غیر دولتی به مطالعه ژئوپلیتیک خشونت آمیز ، مطالعات مهم امنیتی و روابط بین الملل کمک می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Non-State Armed Actors in the Middle East : Geopolitics, Ideology, and Strategy