دانلود پی دی اف کتاب New Speakers of Minority Languages : Linguistic Ideologies and Practices

[ad_1]

این کتاب نمایانگر اولین مجموعه ای است که منحصراً به مطالعات سخنرانان جدید اختصاص دارد ، که بر ایدئولوژی زبان و شیوه های سخنرانان در جوامع مختلف زبان اقلیت تمرکز دارد. در سیزده فصل ، از لنزهای سخنران جدید برای بررسی نه تنها مسائل زبانی ، مانند تنوع و تغییر زبان ، واج شناسی ، مورفوسینتاکس ، فراگیری زبان ، تغییر کد ، اما مسائل جامعه شناسی ، مانند اعتبار ، ادغام و انگیزه در زبان استفاده می شود. یادگیری و استفاده از علاوه بر پوشش طیف وسیعی از زبانها – باسک ، برتون ، گالیسی ، گویرنسی ، ایرلندی ، گالیسی اسکاتلندی و ولزی – و شرایط مختلف سیاسی-اجتماعی آنها ، این فصل ها همچنین مجموعه ای از تنظیمات بین نسلی را شامل می شوند: تنظیمات قانون اساسی ، رسانه ها و حوزه داخلی ، همچنین. منابع مختلف برای تبدیل شدن به یک سخنران جدید در زبان اقلیت ها ، مانند مهاجرت یا تحصیل. این مجموعه نمایانگر خروجی شبکه ای پرتحرک از محققان است: این دانشجویان برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، محققان و جامعه شناسان ، دانشگاهیانی که در زمینه های زبان شناسی ، سیاست زبان و کسانی که در جوامع اقلیت زبان کار می کنند ، جذابیت دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب New Speakers of Minority Languages : Linguistic Ideologies and Practices