دانلود پی دی اف کتاب New Private Sector Providers in the Welfare State :

[ad_1]

این کتاب مطالعه ای در مورد ظهور ارائه دهندگان بخش خصوصی در دولت رفاه را ارائه می دهد. این بخش برای شرکتهای سودآور به عنوان ارائه دهنده خدمات و مستمریهای بیمارستانی مقایسه می شود و بازیگران خصوصی جدید در ارائه سیاست های اجتماعی را بررسی می کند ، اینکه آیا آنها بازیگران سیاسی می شوند و سطح قدرت آنها در سیاست های دولت رفاه. با تمرکز بر آلمان و انگلیس ، تحلیل نویسنده ، از جمله شامل نقش شگفت آور شرکت های بخش خصوصی در مراقبت های بهداشتی ملی و ادغام شرکت های بخش مالی در سیستم بازنشستگی آلمان است. این کتاب اندازه گیری جدیدی از منابع قدرت را ایجاد می کند که با آن می توان دو بعد از قدرت تأمین کننده را به دست آورد: منابع ابزاری و ساختاری. این کتاب مهم با تمرکز بر سمت عرضه این بازارها ، نقش برجسته فزاینده بازارها در تهیه سیاست های عمومی را روشن می کند. خوانندگان با اصلاحات در سیاست های اجتماعی و محرک ها و محتوای تعامل بین تجارت و سیاست و سیاست های خصوصی سازی آشنا می شوند. این مجذوب دانشمندان و دست اندرکاران علاقه مند به سیاست های عمومی ، سیاست های تطبیقی ​​، اصلاحات دولت رفاه و خصوصی سازی خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب New Private Sector Providers in the Welfare State :