دانلود پی دی اف کتاب Neuropsychological Assessments of Dementia in Down Syndrome and Intellectual Disabilities :

[ad_1]

این کتاب اقدامات مهم عصب روانشناختی را که در حال حاضر در ارزیابی زوال عقل توسط پزشکان برجسته و محققان درگیر آزمایش استفاده می شود ، با راهنمایی عملی در مورد هر آزمایش و همچنین محدودیت های آن بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Neuropsychological Assessments of Dementia in Down Syndrome and Intellectual Disabilities :