دانلود پی دی اف کتاب Neurocritical Care for the Advanced Practice Clinician :

[ad_1]

این کتاب با استفاده از مرور مطالعات موردی و ارائه توصیه های مختصر مدیریتی از رهبران حوزه ، دانش لازم را برای افرادی که در یک تخصص پویا تمرین می کنند ، فراهم می کند. در زمینه مراقبت های عصبی که به سرعت در حال تحول است ، پزشکان تمرین پیشرفته به بخشی جدایی ناپذیر از تیم چند رشته ای تبدیل شده اند. این حجم مورد نیاز ، مرجعی را برای پرستارهای پیشرفته ، دستیاران پزشک ، پزشکان و دانشجویان در مورد طیف گسترده ای از استراتژی های مدیریت کلی تشخیص عصبی و ICU فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Neurocritical Care for the Advanced Practice Clinician :