دانلود پی دی اف کتاب Neoliberalism and Post-Soviet Transition : Kazakhstan and Uzbekistan

[ad_1]

این مجموعه با مقالاتی درباره موضوعات مربوط به فیلم ، معماری ، هنرهای پلاستیکی ، فلسفه و نوشتن علمی و سیاسی ادبیات ، بر رویكرد انضباطی برای مسئله مقیاس تأكید دارد. همكاران آن موضوعات مختلفي را كه ناشي از تغييرات ناگهاني و فشرده در مقياس به وجود آمده در دوران جهاني شدن و آنتروپوسن است در نظر مي گيرند ، از جمله: چالش ها در مقیاس بزرگ برای ایجاد دانش ؛ نقش مقیاس در میانجیگری افراد و نمایندگان فردی ؛ موانع درک اشیا در مناطق اسکالر با موانع ما متفاوت است. نقش مقیاس در میانجیگری رابطه بین انسان و محیط زیست ؛ و ماهیت قدرت ، اقتدار و دموکراسی در مقیاس های مختلف اجتماعی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Neoliberalism and Post-Soviet Transition : Kazakhstan and Uzbekistan