دانلود پی دی اف کتاب Neo-Victorianism on Screen : Postfeminism and Contemporary Adaptations of Victorian Women

[ad_1]

این کتاب با تمرکز در درجه اول بر اقتباس از صفحه نمایش و اعتبارات ادبیات و فرهنگ ویکتوریا ، دامنه تحقیق در زمینه مطالعات نئو ویکتوریایی را گسترش می دهد. به طور خاص ، این مونوگرافی با انگیزه در عین حال متناقض کار در بازنمایی قهرمانان ویکتوریا در فیلم و تلویزیون معاصر همپوشانی دارد. تجزیه و تحلیل دقیق پریموراک از نمایشگرهای صفحه زنان ویکتوریایی توجه ویژه ای به استفاده از لباس و لباس نشان می دهد ، تنش بین مداخلات نظری مختلف و خواسته های عمومی (اغلب بازار محور) را نشان می دهد. نویسنده بین انتقادات پسااستعماری و تماشای بی تفاوت و غالباً مستشرق فشار وارد می کند و می کشد. بین مداخله متنی فمینیستی و تصاویر رسانه ای پسا فمینیستی. علاوه بر این ، این کتاب رابطه نئو ویکتوریانیسم با فرهنگ رسانه ای پسا فمینیستی را بررسی می کند و تحلیلی از سیاست های پشت نقش های جنسیتی ویکتوریا ، ساختارهای خانوادگی ، جنسیت و نحوه برخورد با فضای استعمار را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Neo-Victorianism on Screen : Postfeminism and Contemporary Adaptations of Victorian Women