دانلود پی دی اف کتاب Neighbourhood Watch in a Digital Age : Between Crime Control and Culture of Control

[ad_1]

با استفاده از کار میدانی مردم نگاری ، همراه با داده های 340 شهرداری در هلند ، این کتاب تحقیقات اصلی را در مورد گروه های نگهبان محله ارائه می دهد تا توضیح دهد که چگونه اقدامات آنها به اثر بخشی جمعی و کاهش سطح جرم کمک می کند. تحولات فناوری مانند شبکه های اجتماعی و تلفن های هوشمند باعث تغییر چشم انداز تکثیر در ایمنی عمومی شده است و این کتاب با سیاستگذاری موثر به حل مسائل می پردازد. در حالی که نوآوری های دیجیتالی و امنیت ورزی باعث شده است که گروه های تماشای محله م effectiveثر باشند ، آنها به طور همزمان خطر هوشیاری را افزایش می دهند و لوب نشان می دهد که ننگ ، پروفایل قومی و کنترل بیش از حد اجتماعی موضوعات بسیار واقعی است ، به ویژه مناطق طبقه متوسط ​​حومه در. از نظر انتقادی ، این مطالعه س questionsال می کند که چگونه محبوبیت روزافزون پیشگیری از جرم در جامعه باید در عصر دیجیتال نقش داشته باشد: به عنوان یک کمک مدنی خوش آمد به کنترل جرم ، یا یک پدیده اجتماعی که فرهنگ کنترل نامطلوب را بهم پیوند می دهد. جرم شناسان ، مقامات شهری ، سیاست گذاران و هر کسی که در مورد فعالیت های محله مطالعه می کند ، یک کار جذاب در زمینه کنترل جرم پیدا می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Neighbourhood Watch in a Digital Age : Between Crime Control and Culture of Control