دانلود پی دی اف کتاب Negotiating the Boundaries of Belonging : The Intricacies of Naturalisation in Germany

[ad_1]

نیلز ویته به بررسی استراتژی های قطعی مهاجران ترک و انگیزه های قانونی و نمادین آنها برای طبیعی سازی می پردازد. نویسنده با استفاده از روشهای ترکیبی و داده های منحصر به فرد نشان می دهد که اگر اجازه داشته باشند تابعیت سابق خود را حفظ کنند و اگر به عنوان اعضای نمادین جامعه آلمان شناخته شوند ، تمایل مهاجران ترک به طور طبیعی بیشتر خواهد بود. اعضای اقلیت به عنوان اقامت دائم از حقوق گسترده ای برخوردار هستند و بسیاری حق دارند تابعیت آلمان را داشته باشند. با این حال ، آنها اغلب طرد نمادین را تجربه می کنند که یک هدف نادر برای طبیعی سازی عضویت نمادین است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Negotiating the Boundaries of Belonging : The Intricacies of Naturalisation in Germany