دانلود پی دی اف کتاب Navigating Educational Change in China : Contemporary History and Lived Experiences

[ad_1]

این کتاب تأملی است بر پیچیدگی تغییرات آموزشی در چین از دریچه یک دانشگاه ارشد ، که بسیاری از نقش های مختلف را از دانشگاه ، از فعال سیاسی گرفته تا رئیس دانشکده ، به خود اختصاص داده است. این سفر سفر او به لایه های مختلف تحول تاریخی ، اجتماعی و نهادی را توصیف می کند ، در حالی که تلاش می کند زندگی و کار او را درک کند. در این کتاب ، استاد در تقاطع تاریخ ، فرهنگ و جامعه قرار دارد که جستجوی هویت شخصی به یک پروژه مادام العمر تبدیل می شود. از نقاط عطف در سفر فکری آنها برای نشان دادن اثرات اولیه ، سایر موارد مهم ، چالش ها و فرصت ها ، اختیارات انسانی و سرمایه های حرفه ای استفاده می شود. داستان او از زندگی طولانی می گوید که ترکیبی از بورس تحصیلی و مدیریت است ، و درسهایی برای بقا ، پیشرفت و رهبری در محیط های سیال موسسات آموزش عالی چین ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Navigating Educational Change in China : Contemporary History and Lived Experiences