دانلود پی دی اف کتاب Naval Modernisation in Southeast Asia, Part Two : Submarine Issues for Small and Medium Navies

[ad_1]

این جلد ویرایش شده با شرح زیردریایی ها در جنگ های دریایی آغاز می شود و در ادامه با در نظر گرفتن دستیابی آنها به نیروی دریایی کوچک و متوسط ​​در منطقه ، به بررسی ماهیت و پیامدهای نوسازی نیروی دریایی می پردازد. این دلایل این ناوگان دریایی را که با چالشی کاملاً مشخص و طلبکارانه روبرو هستند ، مشکلاتی که آنها با آن روبرو هستند و عواقب استقرار زیردریایی ها برای ثبات منطقه را جستجو می کند. با توجه به زمینه افزایش تنش ها بر سر دریای چین جنوبی و افزایش رقابت بین ایالات متحده و چین در منطقه ، ورود زیردریایی ها به منطقه به صلح کمک می کند یا مانع آن می شود؟ این حجم نه تنها برای کسانی که به زیردریایی و توسعه نیروی دریایی علاقه مند هستند ، بلکه برای دانش آموزان و معلمان که از وضعیت بسیار ناپایدار توسعه در دریای چین جنوبی و اطراف آن نگران هستند نیز مورد توجه واقع خواهد شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Naval Modernisation in Southeast Asia, Part Two : Submarine Issues for Small and Medium Navies