دانلود پی دی اف کتاب Natural Heritage of Japan : Geological, Geomorphological, and Ecological Aspects

[ad_1]

این جلد جنبه های زمین شناسی ، ژئومورفولوژی و زیست محیطی میراث طبیعی ژاپن را با هم جمع می کند ، برای حفظ پویای چنین میراثی بحث می کند و ویژگی های اصلی آنها را در قالبی در دسترس برای خوانندگان عمومی توضیح می دهد. تجزیه و تحلیل عمیق سایت های نمایانگر جنبه های اصلی این میراث از ویژگی های میراث جهانی (طبیعی) ، ژئوپارک های جهانی یونسکو و پارک های ملی ژاپن به صورت عمیق انجام می شود و متن را با عکس های رنگی و اطلاعات مفید برای مسافران بالقوه تکمیل می کند. این جلد به بخش های موضوعی تقسیم شده است که به درک متنوع از میراث طبیعی ژاپن کمک می کند ، و دارای اطلاعات تکمیلی در مورد حفاظت ، روند گردشگری ، فرهنگ محلی و سبک زندگی است. علاوه بر این ، فصل هایی که مکانیسم های طبیعت را تجزیه و تحلیل می کنند ، حالات مختلف میراث و برنامه های حفاظت / مدیریت پایدار را ارائه می دهند ، و این حجم را به عنوان یک منبع ارزشمند برای خوانندگان عمومی و علاقه مندان خاص تر ، در اختیار شما قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Natural Heritage of Japan : Geological, Geomorphological, and Ecological Aspects