دانلود پی دی اف کتاب Native Cultural Competency in Mainstream Schooling : "Outsider" Teachers with Insider Knowledge

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل عمیقی از مسائل آموزشی بومیان آمریکا در شمال شرقی را ارائه می دهد و برجسته تربیت و آموزش معلمان است که تجربیات و نیازهای بسیاری از دانش آموزان بومی را که در مدارس مرزی رزرواسیون تحصیل می کنند ، برطرف می کند. ویلیامز و کول نتایج یک مطالعه مشارکتی را که به بررسی موانع موفقیت در تحصیل در مدارس اصلی برای دانشجویان بومی آمریکا ، ایجاد یک برنامه آموزش معلم فرهنگی بومی برای معلمان کلاس می پردازد ، و در طی مراحل اجرا رخ می دهد. آنها توسعه روابط و تعاملات بین فرهنگی را در زمینه متنوعی از مدارك مستند می كنند و تغییرات ملموسی را در تجارب مدرسه و نتایج آموزشی دانش آموزان بومی آمریكا با ارتقا promoting رشد معلمان غیر بومی در صلاحیت فرهنگی آغاز می كنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Native Cultural Competency in Mainstream Schooling : "Outsider" Teachers with Insider Knowledge