دانلود پی دی اف کتاب Nanotechnology, Governance, and Knowledge Networks in the Global South :

[ad_1]

قابلیت فناوری نامحدود فناوری نانو شیوه های جدیدی از حاکمیت ، شبکه سازی و اعمال قدرت و اختیار را به همراه دارد. با تمرکز بر دانشمندان در جنوب جهانی ، این متن گفتارها ، تخیلات و مادیات فناوری نانو را هنگام انتشار و تعامل در شبکه های دانش حاکمیت در بر می گیرد. محققان به جای انطباق سازوکارهای حاکمیت موجود و عملکردهای آنها با علم ، فناوری و سیاست نوآوری ، از تخیل فناوری نانو برای ایجاد مشوق های نمادین و فیزیکی جدید استفاده کردند و بدین ترتیب حکومت آن را شکل دادند. این کتاب با کاوش در ناهمگنی مداوم و متغیر دانش و قدرت ، بینش جدیدی در مورد پویایی شبکه های دانش ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Nanotechnology, Governance, and Knowledge Networks in the Global South :