دانلود پی دی اف کتاب Naming and Nation-building in Turkey : The 1934 Surname Law

[ad_1]

این کتاب به چگونگی تصویب و تعریف مجدد قانون نام خانوادگی ترکی در متن اجتماعی متنوع و در اوج ملی گرایی می پردازد. نویسنده از طریق مردم نگاری تاریخی ، ریشه های قانون ، پیش نویس آن در پارلمان ، اصلاح زبان ترکی و استقبال از آن را بررسی می کند. این پروژه از روایتی شفاهی تاریخی ، اسناد رسمی پارلمانی و رجیستری و رسانه های مشهور ناشی می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Naming and Nation-building in Turkey : The 1934 Surname Law