دانلود پی دی اف کتاب Musicality of Human Brain through Fractal Analytics :

[ad_1]

این کتاب مروری جامع از چگونگی تجزیه و تحلیل فراکتال می تواند منجر به استخراج ویژگی های جالب توجه از سیگنال های الکتروانسفالوگراف پیچیده (EEG) تولید شده توسط موسیقی کلاسیک هندوستان شود. این مقاله به طور خاص بر این موضوع متمرکز است که چگونه واکنش مغز در برابر ویژگیهای عاطفی موسیقی کلاسیک هندوستانی مدتهاست که منبع بحث نوازندگان و روانشناسان است. با استفاده از تکنیک های علمی قدرتمند که قادر به مشاهده پیچیده ترین پویایی سیگنال های EEG پیچیده هستند ، از پاسخ مغز انسان به انواع مختلف موسیقی کلاسیک هندوستانی جلوگیری می کند و نور جدیدی را در مورد آنچه در مغز عملکرد اتفاق می افتد ، پرتاب می کند. آهنگسازی ذهنی. همچنین این موضوع بسیار برانگیز در برادری موسیقی بررسی می شود که آیا موسیقی دارای نشانه های جهانی است که باعث می شود آن را برای مردم در سراسر جهان شناسایی کند یا خیر ، و اگر چنین است ، کدام جهان عصبی با نشانه های جهانی ارتباط دارد؟ این کتاب مورد توجه محققان و محققان موسیقی و مغز ، علوم غیر واضح ، شناخت موسیقی ، پردازش سیگنال موسیقی و بازیابی اطلاعات موسیقی است. علاوه بر این ، این کتاب به سود محققان در زمینه پردازش سیگنال زیست پزشکی غیر خطی و تجزیه و تحلیل سیگنال موسیقی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Musicality of Human Brain through Fractal Analytics :