دانلود پی دی اف کتاب Multifunctional Wetlands : Pollution Abatement and Other Ecological Services from Natural and Constructed Wetlands

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه می توان از تالاب های طبیعی یا ساخته شده برای کاهش آلودگی آب های شیرین و اکوسیستم های ساحلی استفاده کرد در حالی که هنوز تنوع زیستی و عملکردهای اکولوژیکی آنها حفظ می شود. از طریق مجموعه ای از تاریخچه های موردی که در 10 فصل در این تک نگاری شرح داده شده است ، خوانندگان درک درستی از فرصت ها و همچنین چالش های مربوط به کاهش آلودگی منبع نقطه ای و غیر نقطه ای با استفاده از تالاب های طبیعی ، ترمیم شده یا ساخته شده به دست می آورند. مخاطبان هدف ، ذخایر آبی خواهند بود که در پروژه هایی با استفاده از رویکردهای مدیریت آبخیزداری یکپارچه برای از بین بردن آلودگی دخیل خواهند بود و همچنین محققانی که پروژه های متمرکز بر این موضوع را طراحی می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Multifunctional Wetlands : Pollution Abatement and Other Ecological Services from Natural and Constructed Wetlands