دانلود پی دی اف کتاب Multidimensional Analysis of Conversational Telephone Speech :

[ad_1]

این کتاب یک روش اطلاعاتی جدید برای تشخیص کیفیت گفتار تلفنی مکالمه را ارائه می دهد. برای این منظور ، یک مکالمه به سه مرحله مکالمه فردی (گوش دادن ، گفتن و مکالمه) تفکیک می شود و ابعاد ادراکی مربوطه برای هر مرحله مشخص می شود. یک روش تست جدید تحلیلی به شما امکان می دهد رتبه های دامنه را از آزمودنی های غیر متخصص به روش مستقیم جمع آوری کند. شناسایی ابعاد ادراکی و روش آزمون جدید در دو آزمایش مکالمه پیچیده معتبر است. از نمرات دامنه جمع آوری شده با روش آزمون جدید برای تعیین کیفیت هر مرحله مکالمه و خصوصیات سه مرحله استفاده می شود که برای مدل سازی کلی کیفیت مکالمه ترکیب می شوند. تحقیقات اساسی انجام شده اساس توسعه یک مدل جدید کیفیت بالینی گفتگوی بالینی جدید است. این تحلیل چند رشته ای گفتار تلفنی گفتگو یک نقطه عطف مهم در جهت تجزیه و تحلیل عمیق کیفیت گفتار تعاملی برای تشخیص و بهینه سازی سیستم های ارتباط از راه دور است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Multidimensional Analysis of Conversational Telephone Speech :