دانلود پی دی اف کتاب Morphogenesis of Spatial Networks :

[ad_1]

این کتاب با تأکید ویژه بر شبکه های زیرساختی مانند جاده ها ، جاده ها و شبکه های حمل و نقل (مترو ، قطار) ، یک دیدگاه ریخت شناسی از شبکه های فضایی را توسعه می دهد. نویسنده ابزارهای ریاضی مورد نیاز برای توصیف این ساختارها و چگونگی پیشرفت آنها در طول زمان را ارائه می دهد. این کتاب مهمترین نتایج تجربی و واقعیتهای سبک شناسی را مورد بحث قرار می دهد و مهمترین مدلهای شبکه های فضایی را ارائه می دهد. مخاطبان اصلی در درجه اول دانشمندان تحقیقاتی هستند که به این رشته سریع و بسیار میان رشته ای علاقه مند هستند ، اما این کتاب همچنین می تواند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقه مند به شبکه های بزرگ مفید باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Morphogenesis of Spatial Networks :