دانلود پی دی اف کتاب Modernization and Urban Water Governance : Organizational Change and Sustainability in Europe

[ad_1]

این کتاب تأثیر نوسازی سازمان و پایداری سیستم های آب شهری (UWSE) در اروپا را توصیف می کند. بولونی اشاره می کند که نوسازی UWSE یک عقبگرد قانونی است که از دهه 1990 آغاز شد و در سال 2000 با دستورالعمل زیرساخت های آب اتحادیه اروپا عملی شد. این فرایند به دنبال سازماندهی مجدد رژیم آب برای دستیابی به اهداف قطعی بود ، اما از تحلیل مقایسه ای مدل های آب آلمان ، فرانسه و انگلیس و توصیف نهادی از وضعیت فعلی U.MSE ها فروپاشید. به روزرسانی در مورد سازمان و پایداری را ارائه می دهد. این کتاب با تمرکز بر هزینه های معامله ، تخصیص حقوق مالکیت و محیط نهادی ، استدلال می کند که مدرن سازی UWSE باعث آلودگی این سیستم ها و مقاوم سازی آنها می شود ، اما توانایی بالقوه آنها برای مدیریت پایدار را محدود می کند این کتاب مربوط به آن افراد خواهد بود. تأثیرات واقعی اصلاحات آب در اروپا را با توجه به شرایط غیرمترقبه ملی درک کنید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Modernization and Urban Water Governance : Organizational Change and Sustainability in Europe