دانلود پی دی اف کتاب Modern Functional Evaluation Methods for Muscle Strength and Gait Analysis :

[ad_1]

این کتاب تاریخچه تجزیه و تحلیل حرکت را با جزئیات مرور می کند ، از جمله تلاش های اولیه برای گرفتن ، رها کردن ، مطالعه و تولید مثل حرکت. فن آوری پیشرفته ای که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد در سیستمهای الکترونیکی الکترونیکی مورد بحث قرار گرفته است ، زیرا در حال حاضر ضبط حرکت نقش مهمی در تصمیم گیریهای بالینی در مورد تشخیص و درمان آسیب شناسی حرکتی از دیدگاه درمان مبتنی بر شواهد دارد. پس از مرور آزمایشات قبلی ، این کتاب در مورد دو پروژه تحقیقاتی مدرن بحث می کند ، که شرح مفصلی از روش های استفاده شده و چالش های پیش آمده در زمینه طراحی آزمایشات را توصیف می کند. در این پروژه ها ، از تکنیک های پیشرفته پردازش سیگنال و ضبط حرکت برای طراحی استفاده شده است: (ii) الگوریتمی برای تفسیر داده های بالینی تجزیه و تحلیل راه رفتن ؛ و (III) چندین ابزار نرم افزاری کاربرپسند وجود دارد که می تواند در تنظیمات بالینی برای پردازش داده ها و جمع آوری نتایج در گزارش ها مورد استفاده قرار گیرد. در پایان ، یک بحث عمیق از نتایج از دیدگاه زمینه ای ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Modern Functional Evaluation Methods for Muscle Strength and Gait Analysis :