دانلود پی دی اف کتاب Modern Algorithms of Cluster Analysis :

[ad_1]

این کتاب به خواننده درک اساسی از مفاهیم رسمی خوشه ، خوشه بندی ، پارتیشن بندی ، تجزیه و تحلیل خوشه و غیره می دهد. این کتاب روش های خوشه بندی مبتنی بر ویژگی ، نمودار محور و طیفی را توضیح داده و درباره شباهت ها و تفاوت های رسمی آنها بحث می کند. درک مفاهیم رسمی مرتبط به ویژه در عصر Big Data بسیار مهم است. با توجه به مقدار و ویژگی های داده ها ، دیگر در درجه اول قابل اعتماد نیست که با مشکل خوشه بندی روبرو شوید. خوشه بندی معمولاً شامل انتخاب اشیا similar مشابه و گروه بندی آنها با هم است. برای تسهیل انتخاب اقدامات تشابه برای داده های پیچیده و بزرگ ، بر اساس کمی (به عنوان مثال نتایج اندازه گیری عددی) و ویژگی های کیفی (به عنوان مثال متن) ، اندازه گیری های مختلفی از شباهت شی object ، و همچنین ترکیبی از هر دو ، و همچنین نمودار اقدامات شباهت مبتنی بر (بیش از حد) اشیا linked مرتبط ، و اقدامات برای نمودارهای چند لایه. چندین مدل نشان می دهد که چگونه می توان از چنین معیارهای شباهت هنگام تعیین توابع هزینه خوشه بندی استفاده کرد. علاوه بر این ، این کتاب مروری بر رویکردهای مدیریت مجموعه های بزرگ اشیا in را در مدت زمان معقولی ارائه می دهد. به طور خاص ، این روش به روش های مبتنی بر شبکه ، روش های نمونه برداری ، موازی سازی از طریق نقشه-افزونگی ، استفاده از ساختارهای درختی ، حدس های تصادفی و رویکردهای مختلف استنباطی ، به ویژه برای شناسایی جامعه استفاده می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Modern Algorithms of Cluster Analysis :