دانلود پی دی اف کتاب Modelling the Fate of Chemicals in the Environment and the Human Body :

[ad_1]

این بخش بر سرنوشت مواد شیمیایی برای رسیدن به ارزیابی خطر یکپارچه در محیط و بدن انسان متمرکز است. این پنج موضوع گسترده را شامل می شود ، یعنی: چالش های آینده در ارزیابی ریسک. توسعه سلامت انسان و ارزیابی ریسک زیست محیطی ؛ اسناد استاندارد برای مدل های قرار گرفتن در معرض ؛ مدلسازی اجزای مختلف محیطی (به عنوان مثال آبهای سطحی ، جو ، خاک ، آبهای زیرزمینی ، گیاهان ، موجودات آبزی و پستانداران). و سرنوشت آلاینده ها در انسان. این کار براساس تجربه گسترده نویسندگان و ویراستاران و طیف وسیعی از فعالیتهای مختلف مطالعاتی ، از جمله مطالعه موردی MERLIN-Expo ، یک بسته نرم افزاری استاندارد برای شبیه سازی ، ساخته شده است. سرنوشت مواد شیمیایی در سیستم های اصلی محیطی و در بدن انسان به روشی یکپارچه. این امر مورد توجه محققان و دانشجویان ، مدیران ریسک و سیاست گذاران و تصمیم گیرانی خواهد بود که کار آنها شامل حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Modelling the Fate of Chemicals in the Environment and the Human Body :