دانلود پی دی اف کتاب Modeling with Rules Using Semantic Knowledge Engineering :

[ad_1]

این کتاب روش منسجمی را برای ساخت سیستم های هوشمند پیشنهاد می کند. این چندین مدل رسمی برای طراحی و پیاده سازی سیستم های مبتنی بر قاعده را ارائه می دهد ، و یک نمونه موردی از کاربردهای آنها را ارائه می دهد. اینها شامل مهندسی نرم افزار ، سیستم های فرآیند تجارت ، وب معنایی و سیستم های آگاه از زمینه در دستگاه های تلفن همراه است. قوانین یک روش شهودی اما قدرتمند برای نمایش دانش بشری ارائه می دهند و سیستم های هوشمند مبتنی بر قوانین کاربردهای مهم بسیاری دارند. با این حال ، پیشرفت عملی آنها به تکنیک ها و مدل های مناسب نیاز دارد – شکافی که این کتاب به طور موثر برطرف می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Modeling with Rules Using Semantic Knowledge Engineering :