دانلود پی دی اف کتاب Modeling, Simulation, and Optimization :

[ad_1]

این کتاب مشارکت هایی را در زمینه مدل سازی ، شبیه سازی و بهینه سازی انتخاب کرده است. همکاران در مورد الزامات در مدل سازی ، شبیه سازی و حل مسئله برای بهینه سازی بحث می کنند. روشهای نمایی ، شبیه سازی و بهینه سازی ، تقاضا و چگونگی دستیابی به راه حلهای بالقوه را افزایش می دهد. آنها توصیف می کنند که چگونه فن آوری های جدید در محاسبات و مهندسی از ابعاد پوشش داده ها در سراسر جهان کاسته اند ، و اختراعات اخیر در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) باعث کاهش شکاف و دامنه دامنه در سراسر جهان شده است. چگونه حفر اطلاعات به داده های بزرگ و فناوری های محاسبات نرم برای تصمیم گیری در علوم رایانه ، فناوری ، مدیریت ، محاسبات اجتماعی ، محاسبات سبز و ارتباطات از راه دور چگونه می تواند به قدرت و پیش بینی کمک کند. این کتاب مرجعی کاربردی برای محققان در زمینه های مهندسی و علوم کامپیوتر است. محققان ، دانشگاهیان و متخصصان از این حجم بهره مند خواهند شد. در مدل سازی ، شبیه سازی و بهینه سازی 2016 شامل مقالات منتخب در مدل سازی ، شبیه سازی و بهینه سازی است. این شامل تحقیق در محاسبات نرم و مهندسی و فن آوری است. مشارکت متخصصان جهانی در آموزش و صنعت. مدلسازی ، شبیه سازی و بهینه سازی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Modeling, Simulation, and Optimization :