دانلود پی دی اف کتاب Modeling, Simulation, and Control of a Medium-Scale Power System :

[ad_1]

این کتاب مهمترین جنبه های مدل سازی ریاضی ، شبیه سازی رایانه ای و کنترل سیستم های قدرت در مقیاس متوسط ​​را برجسته می کند. در این مقاله چندین نمونه عملی مبتنی بر سیستم قدرت سریلانکا ، با درجه نسبتاً زیاد متغیر و عدم اطمینان مورد بحث قرار می گیرد. مفاهیمی که اخیراً معرفی شده اند مانند تجزیه کنترل شده برای حفظ ثبات شبکه با استفاده از شبیه سازی سناریوهای عملی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. سیستم های قدرت سیستم های پویا ، توزیع شده جغرافیایی و پویایی هستند که روابط زیادی بین سیستم های همسایه دارند. علاوه بر این ، آنها اغلب شامل ترکیبی از نسل هستند که شامل نیروگاه های آبی ، حرارتی ، سیکل ترکیبی و تجدید پذیر متناوب و همچنین خطوط انتقال بسیار گسترده هستند. بنابراین ، تجزیه و تحلیل دقیق رفتار گذرا آنها در حضور اغتشاشات ، هم بسیار نظریه پرداز است و هم در عمل چالش برانگیز است. تنظیم و کنترل م behaviorثر رفتار سیستم قدرت ، مستلزم استفاده از طرحها و سیستمهای مختلف برای اطمینان از کیفیت خدمات ثابت و پایداری گذرا است. فصل آغازین کتاب اصول اساسی سیستم های قدرت را گسترش می دهد. به نوبه خود ، مدل سازی و نتایج شبیه سازی سیستم با استفاده از نرم افزار Power Systems Computer Aided Design / Electromagnetic Transactions DC (PSCAD / EMTDC) در دسترس هستند و با داده های موجود در دنیای واقعی مقایسه می شوند. سرانجام ، این کتاب برای مقایسه چندین طرح کاهش بار با فرکانس پایین ، از مطالعات شبیه سازی رایانه ای تحت انواع سناریوهای عملی احتمالی استفاده می کند. با توجه به عمق و عمق پوشش آن ، یک منبع واقعاً منحصر به فرد در زمینه مدیریت سیستم های قدرت در مقیاس متوسط ​​فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Modeling, Simulation, and Control of a Medium-Scale Power System :